Cookie

Persondatapolitik

Denne side beskriver Danish Crown Foods's politik vedrørende de personoplysninger, som du efterlader dig, når du besøger vores hjemmesider.

Hjemmesiden administreres af, og dataansvarlig er:

Danish Crown Foods P/S
CVR nr. 14 00 36 06
Tulipvej 1,
8940 Randers SV

Tel +45 89 10 50 00
Fax +45 89 10 50 01
E-mail: tulip@tulip.dk

Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Formålet med Tulips persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger. Vi har den holdning, at vi skal beskytte de personlige oplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med din brug af hjemmesiden. Herunder hører en forsvarlig opbevaring og behandling af oplysningerne. Vi respekterer ethvert ønske om, at afgivne personlige oplysninger, som er indtastet i forbindelse med brugen af hjemmesiden, hemmeligholdes.

Vi definerer personlige oplysninger til at være alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vær opmærksom på, at du altid kan benytte hjemmesiden, uden at fortælle Tulip hvem du er.

Hvilke personoplysninger indsamler hjemmesiden?

For at vi kan levere nyhedsbreve, svare på anmodninger om sponsorater og svare på eventuelle reklamationer m.v., har vi brug for at indsamle visse personoplysninger. Tulip forpligter sig til kun at indsamle de personoplysninger, som er nødvendige (f.eks. navn, e-mail adresse eller privat adresse) for at levere disse ydelser. Alle øvrige eventuelle personoplysninger er frivillige, men de gør det muligt for os at forbedre servicen over for dig som bruger. Vores behandling af dine personoplysninger sker udelukkende med henblik på varetagelse af vores relationer med dig. Tulip beriger aldrig personoplysninger med data fra tredjepart. Tulips indsamling og håndtering af personlige oplysninger sker naturligvis i overensstemmelse med persondataloven, samt dansk ret i øvrigt.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Hvem videregiver Tulip personoplysninger til?

Tulip videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke. Dog kan Tulip videregive dine personlige oplysninger til selskaber koncernforbundet med Tulip, i den udstrækning dette er nødvendigt for, at vi kan varetage vores relationer med dig.

Hvordan indsamler Tulip personoplysninger?

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver i forbindelse med din indtastning på hjemmesiden ved bestilling af nyhedsbreve, anmodning om sponsorater og eventuelle reklamationer m.v., anvender hjemmesiden cookies. Cookies er digitale informationspakker, som udveksles mellem browser og server, og som bliver lagret på din harddisk i form af en .txt fil. Der lagres ikke personlige oplysninger i en cookie.

Vi anvender cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og lette din adgang hertil.

Cookies gemmes maksimalt [31] dage, herefter slettes de automatisk. Sikkerheden ved at anvende hjemmesiden påvirkes ikke negativt af anvendelsen af cookies. Hvis du ikke ønsker, at hjemmesiden identificerer din computer ved hjælp af cookies, kan du slå brugen af cookies fra i din browser.

For hvert besøg på hjemmesiden - uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie - registrerer vi din type af browser, styresystemet, værten (host) og URL sammen med oplysning om de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden og anvendes til at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet.

Hvor længe opbevarer Tulip de registrerede persondata?

Tulip opbevarer generelt registrerede data så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som besøgende på hjemmesiden.

Persondata, der registreres gennem kontaktformularer, gemmes [ét år]. Såfremt du har tilmeldt dig et nyhedsbrev, bevarer vi data, indtil du selv beder om at blive slettet fra distributionslisten, eller vi ophører med at sende nyhedsbreve.

Sikkerhed

Tulip opbevarer de registrerede persondata ukrypteret. Persondata opbevares i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af brugeridentifikation og password.

Banneraftaler eller Ad Servers

Hjemmesiden har ingen aftaler eller partnerskaber med noget reklameserverfirma.

Sikker kommunikation til hjemmesiden

Vær opmærksom på, at data, du sender til os ved brug af formularer på hjemmesiden, ikke sendes krypteret. Hvis din forespørgsel eller indtastning indeholder oplysninger om forhold, som du mener, skal beskyttes, eksempelvis om private forhold, bør du bruge digital signatur/NemID til at sende en sikker mail til os. Den digitale signatur/NemID udstedes af DanID og er gratis for alle. Alternativt kan du anvende almindelig post i stedet for internettet.

Indsigt i oplysninger

Du har altid ret til at gøre indsigelse med registreringen, og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Tulip via e-mail tulip@tulip.dk eller på telefon: +45 89 10 50 00.

1.  Fortrolighedserklæring for Danish Crown-koncernen 

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Danish Crown A/S ("Danish Crown" eller "vi") indsamler og bruger de personoplysninger, som du enten efterlader via fodspor og/eller leverer, når du besøger vores websted, www.danishcrown.com, og bruger de forskellige tjenester og aktiviteter, som vi tilbyder. 

 1. Indsamling af personoplysninger
 2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag
 3. Lagring
 4. Samtykke
 5. Sikkerhed
 6. Dine rettigheder
 7. Links til andre websteder
 8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik
 9. Kontakt 

1.1. Indsamling af personoplysninger 

Vi informerer dig altid, inden vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler følgende personoplysninger om dig, hvis du tilmelder dig en af vores nyhedstjenester eller konkurrencer: navn, e-mailadresse og telefonnummer. I tilfælde af jobansøgning indsamler vi muligvis andre personoplysninger. I sådanne tilfælde informerer vi dig altid, inden vi indsamler personoplysningerne. 

Bemærk, at det er nødvendigt at indsamle visse personoplysninger, for at du kan bruge funktionerne på webstedet. De relevante formularer angiver, om det er obligatorisk eller valgfrit for dig at afgive ersonoplysningerne. Hvis det er obligatorisk at afgive personoplysningerne, vil det relevante felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at angive de pågældende personoplysninger, vil du muligvis ikke kunne bruge funktionen. Du skal f.eks. opgive dine kontaktoplysninger, så vi kan besvare en anmodning fra dig. 

Hvis du opgiver personoplysninger om andre end dig selv, skal du sørge for at indhente samtykke til at opgive personoplysningerne til os fra de relevante personer. 

Der indsamles personoplysninger, når du bruger nedenstående funktioner: 

 • Tilmelder dig nyhedsbreve eller sms-tjenester (f.eks. foodservice, leverandør til Danish Crown eller andre)
 • Tilmelder dig konkurrencer
 • Ansøger om et job hos Danish Crown
 • Bruger ejersiden 

1.2. Brug af personoplysninger, formål og retsgrundlag 

Når du bruger vores websted eller tjenester, indsamles og bruges der personoplysninger til følgende formål: 

 • Levering af materiale, som du har anmodet om
 • Levering af produkter, gaver eller priser til deltagerne
 • Jobansøgninger
 • Brugertilpasset indhold 

Behandlingen af dine personoplysninger vil ofte være nødvendig for at efterkomme din anmodning eller levere vores tjenester. Det skal bemærkes, at Danish Crown kun bruger dine personoplysninger til markedsføringsaktiviteter, hvis du på forhånd har givet udtrykkeligt samtykke til en sådan brug. 

Under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen kan det være nødvendigt at videregive data til offentlige myndigheder. Vi kan også videregive dine personoplysninger for at fastslå, udøve eller forsvare vores lovmæssige rettigheder. Desuden videregives dine personoplysninger muligvis til juridiske enheder hos Danish Crown: 

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse ske i overensstemmelse med den lovgivning, der gælder for en sådan behandling af personoplysninger på det pågældende tidspunkt. 

Cookies

 

Vi anvender cookies på vores websted. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik, som kan findes her: https://www.danishcrown.com/cookies-and-data-protection-policy/

1.3. Lagring 

Danish Crown sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for disse oplysninger for at kunne opfylde ovennævnte formål. Vi kan dog behandle dine personoplysninger længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet eller berettiget til dette i henhold til lovgivningen.  

1.4. Samtykke 

Når du bruger vores websted, indsamler og behandler vi nogle gange dine personoplysninger, afhængigt af dit samtykke. 

Bemærk, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. 

Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Danish Crown pr. e-mail eller telefon ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 9. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, stopper vi behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettiget eller forpligtet til at fortsætte en sådan behandling eller lagring på et andet retsgrundlag, f.eks. i henhold til lovgivningen. 

Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foregået forud for tilbagekaldelsen. 

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan du muligvis ikke bruge de funktioner, der tilbydes på vores websted, fuldt ud.  

1.5. Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau og kræver, at betroede tredjeparter, der behandler dine personoplysninger, gør det samme. Derfor gør vi vores bedste for at sikre fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger. 

1.6. Dine rettigheder 

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser. 

Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og viderebehandling af dine personoplysninger. Desuden har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller til at kræve, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger. 

Hvis du anmoder om dette, sletter vi de personoplysninger, vi har registreret om dig, uden unødig forsinkelse, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet retsgrundlag, f.eks. hvis behandlingen er nødvendig for at gøre indsigelse mod en påstand eller efterkomme en anmodning fra dig. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig. 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du kontakte os (se kontaktoplysningerne i afsnit 9). 

I forbindelse med anmodninger angående dine rettigheder beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger, herunder navn og e-mailadresse, til, at vi kan identificere dig og behandle anmodningen. Hvis det er nødvendigt, kan vi bede om yderligere oplysninger. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt og senest inden for en måned. 

Hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, eller det formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger, kan du enten kontakte os, anlægge sag ved de almindelige domstole eller indgive en klage til:

 

Datatilsynet

Borgergade 28, 3.

1300 København K.

dt@datatilsynet.dk

 

1.7. Links til andre websteder

Vores websted kan indeholde links til andre websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre websteder (tredjepartswebsteder) eller for sådanne tredjeparters procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger. Hvis du besøger et tredjepartswebsted, bør du læse fortrolighedspolitikken og andre relevante politikker gældende for ejeren af webstedet. 

1.8. Ændringer af denne fortrolighedspolitik 

Vi forbeholder os retten til at ændre denne fortrolighedspolitik som følge af væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner og for at forbedre webstedet. 

2.  Fortrolighedserklæring til leverandører, kunder og forretningspartnere

I forbindelse med dit samarbejde med Danish Crown behandler vi dine personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring. Danish Crown er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med dine leveringer.  

Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med dine leveringer, til at kontrollere betaling og service. 

Specifikt behandler vi følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger
 • Oplysninger, der er relevante for samarbejdet 

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er aftalen mellem dig og Danish Crown. Desuden kan behandlingen af dine personoplysninger foregå på grundlag af dit samtykke, f.eks. hvis du har givet samtykke til videregivelse eller anden behandling af dine ersonoplysninger. Vi kan også behandle dine personoplysninger på basis af vores legitime interesser (f.eks. inden vi indgår en aftale med dig). 

Hvis du afslutter samarbejdet med Danish Crown, gemmer vi dine personoplysninger i fem år. 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet til os. Tilbagekaldelsen af samtykke påvirker den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os som beskrevet nedenfor. 

Dine personoplysninger deles muligvis med andre koncernselskaber, hvis det er relevant. Sådanne koncernselskaber kan omfatte selskaber i lande uden for EU/EØS, som ikke garanterer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Sådanne overførsler er sikret af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. I modsat fald vil du blive bedt om at give dit udtrykkelige samtykke til overførslen. 

Dine oplysninger overføres/videregives til følgende modtagere:

 • Andre samarbejdspartnere, som du har givet samtykke til
 • Offentlige myndigheder
 • Databehandlere

Du har ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og gemmer om dig, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og kræve, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Derudover har du ret til at kræve, at vi berigtiger eller under visse omstændigheder sletter dine personoplysninger. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om at få udleveret en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder eller har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dc@danishcrown.dk. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed. 

2.1. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, berigtige eller slette de personoplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, kan du kontakte os: 

Danish Crown

Marsvej 43, 8960 Randers

Telefon: 8919 1919

E-mail: dc@danishcrown.dk